2012年6月21日星期四

CABARAN MASA DEPAN

Cabaran Masa Depan


- Merancang mata pelajaran futuristik untuk
sumber manusia masa depan
- Projek merekacipta sistem pengangkutan
mesra alam
- Cadangan menyelesaikan masalah
perumahan/kesesakan lalu lintas/
pengangkutan
- Kajian punca dan cara mengatasi gejala
gengsterisme di sekolah
- Kajian tentang cabaran sistem kekeluargaan
masa depan
- Kajian kes isu sosial di kawasan setempat
- Merancang khemah pelarian atau
perkhidmatan kecemasan bencana alam
- Merancang projek kerjasama

没有评论:

发表评论